Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling och till minskad segregation. Och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att undanröja hinder för tillväxt av små och medelstora företag.

Affärsmöjligheter kommer att skapas genom att aktiviteter genomförs inom bostadssektorn i Storstockholm inom följande områden:
nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Projektet kommer att bidra till fler testbäddar där lösningar kan visas upp, och skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att delta i innovationsinriktade upphandlingar.

Kommuner och andra beställare kommer hjälpas utveckla sin upphandlarfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in ny koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga innovativa material i våra bostäder och för att minska segregationen.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till små- och medelstora företag och kommuner inom hållbar stadsutveckling.

Nyheter

På gång

IVL söker testbädd

IVL söker fastighetsägare som vill vara med och skapa en testbädd för hållbarhetslösningar.

läs mer