Grönare, smartare, bättre

Grön BoStad Stockholm bidrar till gröna lösningar och minskad segregation

Aktuellt

Rundabordsamtal om digitaliseringens möjligheter

Digitalisering, hållbarhet och tillväxt i fastighetssektornGrön BoStad Stockholm arrangerade 25 mars ett rundabordssamtal om digitaliseringens möjligheter i fastighetssektorn. Dagen inleddes med en presentation av forskning i ämnet och i det stöd som...

läs mer

Kalender

Kommande evenemang

tis 26
apr 03

Älskade miljonprogram

april 3 @ 13:00 - 13:45

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

Bostadsrättsföreningar har en viktig roll att spela för hållbar stadsutveckling, men kan de fatta rätt beslut?

Mer bostadsforskning

 

Aktiebolaget Strängbetong

Energy saving systems

CaCharge AB

Smarta elnät

ED Biogas AB

ED Biogas har en egenutvecklad, patentsökt biogasreaktor, som bygger på ny termofil teknik.
Cirkulär ekonomi, Förnybara energikällor, Smart mobilitet, Avfallsförbränning, Biogas

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Sveriges ledande miljöforskningsinstitut.
Luftkvalitet, Bioenergi, Cirkulär ekonomi, Fjärrvärme/Fjärrkyla, Energieffektivitet, Grönare städer, Digitalisering, Förnybara energikällor, Stadsplanering, Smarta byggnader, Smarta elnät, Smarta industrier, Smart mobilitet, Marksanering, Avfallshantering, Avfallsförbränning, Vatten, Biogas

KTH

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Allt genom att undanröja hinder för tillväxt av små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar och/eller arbetssätt som minskar segregation i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom att aktiviteter genomförs inom bostadssektorn i Storstockholm inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Grön BoStad Stockholm vill skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att delta i innovationsinriktade upphandlingar och också se till att företagen får tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare kommer får hjälp att utveckla sin upphandlarfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in  koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till små- och medelstora företag och kommuner.