Frukostmöte för SME-företag som jobbar med hållbara städer

Syftet med Grön BoStad Stockholm är att bidra till hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen och att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi genom att undanröja hinder för tillväxt i små och medelstora företag. Detta görs genom att starta innovationsupphandlingar tillsammans med fastighetsägare, skapa arenor där bostadsföretag och små- och medelstora företag möts samt testa och verifiera tekniker/tjänster.

Genom Grön BoStad Stockholm har ditt företag möjlighet att få finansiering för att verifiera tekniker/tjänster upp till 150 000 kr.

Energiforsk driver forskningsprogrammet FutureHeat som ska ta fram den kunskap som behövs för att fjärrvärmeföretag ska vara framgångsrika och bidra till en positiv omställning av energisystemet. Det finns fortfarande mer att göra för att utveckla teknik och nya affärsmodeller. Med utgångspunkt i FutureHeats programbeskrivning uppmuntrar vi nu aktörer från näringsliv och akademi att skicka in projektförslag till programmet.

Det ska vara tydligt kopplat till en eller flera av de forsknings- och utvecklingsinriktningar som anges i programbeskrivningen och i största möjliga mån ha medfinansiering. En inriktning inom programmet kommer att fokusera på hur byggnader kan användas som reglerresurs i fjärrvärmesystemet.

Vi arrangörer hoppas och tror att det finns innovationer som kan utvecklas i samverkan med både Grön BoStad Stockholm och Energiforsk/FutureHeat.

Varmt välkommen!

Kontaktperson
Ida Adolfsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, ida.adolfsson@ivl.se, 010-7886579

Agenda
07.30-08.00 Frukost och mingel
08.00-08.10 Välkommen och kort intro till Smart City Sweden
08.10-09.00 Genomgång av Grön bostad och Energiforsk/FutureHeat + frågor

Plats

Smart City Sweden, Hammarby Kaj 18, 120 30 Stockholm, 4 vån. SL-hpl: Mårtensdal.

Smart City Sweden är Sveriges nya exportplattform för lösningar inom den smarta och hållbara staden. Det här långsiktiga initiativet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av regeringen och Energimyndigheten.