Välkommen till ett seminarium om rekrytering och kompetensförsörjning i byggindustrin. Tillsammans med våra sakkunniga kommer vi diskutera våra gemensamma utmaningar med att hitta rätt personal.

Tid: On 2017-11-22 kl 10.00 – 15.30

Plats: Teknikringen 10B, plan 2 Rum: Bora Bora

Att rekrytera och behålla personal är en utmaning för både små och stora företag i byggsektorn. Och det är en utmaning som behöver lösas när Stockholmsregionen framöver ska öka bostadsbyggandet kraftigt och samtidigt ta hand om det befintliga beståndet. Hur vi hanterar den utmaningen kommer att få avgörande konsekvenser för samhällsutvecklingen.

Frågor som tas upp under seminariet:

  • Hur stort rekryteringsunderlag har Byggsektorn och Byggbolagen?
  • Hur kan underlaget göras större?
  • Hur kan Byggsektorn och Byggbolagen behålla sitt folk?
  • Hur ser de gängse karriärvägarna ut i Byggsektorn och Byggbolagen?