Finansiering för verifiering av produkter och tjänster inom hållbart boende

Stödet är på max 150 000 kr per företag och finansierar arvodet för den organisation som utför verifieringen, samt omkostnader kopplade till projektet. Stödet kan inte användas för investeringar eller för att betala löner och andra omkostnader i företaget.

I Grön BoStad Stockholm kan små och medelstora företag i Stockholms län söka stöd för att testa tekniker och tjänster, exempelvis genom teknisk verifiering eller bedömning av miljöeffekter. Stödet ska bidra till att öka företagets försäljning och tillväxt.

Grön BoStad Stockholm har ett stort nätverk med testbäddar, konsulter och forskare och kan matcha ditt behov med rätt utförare om du inte vet vem som kan utföra projektet.

För att söka stödet, skicka in en ansökan till Gronbostadstockholm@ivl.se

Beskriv:
– Er produkt/tjänst
– Ert behov av verifiering
– Vad verifieringen skulle bidra med till för ert företag
– Kontaktuppgifter

Vid frågor, kontakta Johan.strandberg@ivl.se