Möt Grön BoStad Stockholm på årets plattformsdagar

6-7 december på Eriksbersghallen i Göteborg

Ny politik för levande städer – hur vill du bidra?

Plattformen för hållbar stadsutveckling är ett gemensamt uppdrag som regeringen har gett Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Syftet med Plattformen är att öka samverkan, samordning, kunskapsutveckling,
kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom frågor kopplade till hållbar stadsutveckling.

Varje år hålls ett nationellt konvent – Plattformsdagarna där vi summerar året som gått, men där vi också tittar framåt för att möta de utmaningar som väntar.

Erik Stenberg medverkar för Grön BoStad Stockholms räkning.

Läs mer genom att klicka på bilderna till vänster, eller via knappen nedan.

Väl mött i Göteborg!