Upphandlingsamverkan för energieffektiviserande spillvärmeväxling

 

Inom projektet Grön Bostad erbjuder Sustainable Innovation tillsammans med SABO och KTH stöd att förverkliga idéer till upphandlingar. Det finns ett flertal utmaningar inom värmeåtervinning, tex. spillvatten, men även energieffektivisering av VVC och optimeringar gällande solel som kanske kan ramupphandlas som färdiga paketlösningar.

Delprojektet Upphandling genomför en serie workshops och seminarier med beställare för att diskutera frågeställningar, problem och hinder för att genomföra upphandlingar av ny teknik för värmeåtervinning.

Kontakta Lovisa Bengtsson lovisa.bengtsson@sust.se för frågor.

 

 

Ladda ned material från seminarierna:

Presentation för seminarium energiffektiviserande spillvärmeväxlningsteknik

Workshop kring upphandling av energieffektiviserande tekniker för spillvärmeväxling