Ny utställning om välfärdselemet i miljonprogrammet

Utställningen består både av arkitektoniska modeller och arkivmaterial
Utställning i Tensta Konsthall

Erik Stenberg, Grön BoStad Stockholms projektledare, har studerat miljonprogrammets historia i många år. Nu har han och Helena Westerlind (Doktorand, KTH Arkitektur) tillsammans med tre arkitekter och formgivare från Chile tagit fram en ny utställning i Tensta konsthall. Utställningen står i konsthallens entré och pågår t.o.m 14 januari 2018.

Utställningen Välfärdselement: Svenska miljonprogrammets byggsystem i en internationell kontext berör bl.a. hur miljonprogrammet förhållit sig till politik, hållbarhet och segregation. Frågor som är högaktuella nu när samhället återigen står inför en tryckande bostadskris och omfattande produktion av bostäder. Utställnigen består både av arkitektoniska modeller och arkivmaterial.

FOTO: Jean-Baptiste Berenger