Bild från utställning om miljonprogrammet i internationell kontext