Utbildning i upphandling av energieffektiva, innovationsdrivande tekniker

Belysning kan vara ett väg mot energieffektivitet

Tid: 26 januari, kl 9.30-13.00 inkl. lunch
Plats: Barnhusgatan 3, Stockholm eller distans
Pris: Gratis (vid uteblivet deltagande faktureras 500 kr)

Välkommen på en utbildningsdag tillsammans med Upphandlingsmyndigheten! Vi lägger en
dag på att diskutera och fortbilda oss inom upphandling med fokus på teknikupphandlingar.
Vi kommer att diskutera hur det går att öka nyttan för både beställare och samhälle, genom att
utforma upphandlingar på ett innovationsdrivande och hållbarhetsfrämjande sätt och samtidigt
minska risken för beställande part.

I Grön BoStad Stockholm kommer ett antal beställargrupper för teknikupphandlingar skapas och
denna utbildning syftar till att inspirera och förbereda för eventuellt deltagande i någon av
dessa beställargrupper. Upphandling/inköp kan sedan ske i grupp eller enskilt. Tekniskt och
juridiskt stöd från oss kommer att finnas oavsett.

Aktuella upphandlingar är spillvärmeväxlare, komplementbyggnader, energieffektiva fasader,
smart renovering av badrum, energieffektiv VVC och solel med lagring och styrning.
Utbildningen är till för den teknikansvariga tillsammans med inköpschef eller
upphandlingsansvarig.

Kontakt: Lovisa Bengtsson, lovisa.bengtsson@sust.se

Anmälan sker senast den 12:e januari via länken nedan