Nu på KTH:s bibliotek: utställning om välfärdselement i miljonprogrammet

Utställning om miljonprogrammet öppnar i KTH:s bibliotek

Utställningen Välfärdselement: Svenska miljonprogrammets byggsystem i en internationell kontext berör bl.a. hur miljonprogrammet förhållit sig till politik, hållbarhet och segregation. Frågor som är högaktuella nu när samhället återigen står inför en tryckande bostadskris och omfattande produktion av bostäder. Utställnigen består både av arkitektoniska modeller och arkivmaterial.

Erik Stenberg, Grön BoStad Stockholms projektledare, har studerat miljonprogrammets historia i många år. Nu har han och Helena Westerlind (Doktorand, KTH Arkitektur) tillsammans med tre arkitekter och formgivare från Chile tagit fram en utställning som tidigare stått i Tensta Konsthall, och nu har flyttat till KTH:s bibliotek.

Erik Stenberg invigde utställningen 14 mars.

FOTO: Marc Femenia