Seminarium med KTH och Storsthlm: Socialt hållbar bostadsförsörjning

Den 8 mars genomförde Storsthlm tillsammans med KTH ett seminarium om socialt hållbar bostadsförsörjning. Hur bygger man bostäder för ekonomiskt svaga grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden?

Under dagen presenterades fyra utvalda projekt, bland annat Grön BoStad Stockholm, som konkret exemplifierar hur man kan jobba kort- och långsiktigt med socialt hållbar bostadsförsörjning. Dagen uppmuntrade till interaktiv dialog mellan företrädarna för projekten och de inbjudna deltagarna, som huvudsakligen kom från Storsthlms strategiska nätverk för samhällsbyggnad, arbetsmarknad och integration.