Qlocx affärsidé: smarta digitala lås

Leveransboxarna har bland annat testats i ett villlaområde på Waxholm.

Om Qlocx:

Startade: 2016.

Grundare: Christian Åsheim, Björn Nyckelgård och Robert Kofoed.

Kontakt: christian.asheim@qlocx.com.

www.qlocx.com

Leveranser när som helst på dygnet tack vare smarta digitala lås. Så ser start up-företaget Qlocxs affärsidé ut.

Det är en förväntansfull Christian Åsheim vi träffar på första våningen i Wenner-Gren Center i Stockholm. Han är vd och en av grundarna till Qlocx som började sin verksamhet 2016.

Dagen innan vi träffas har ett pressmeddelande gått ut om att Qlocx nyligen inlett ett samarbete med Hilti och DB Schenker om leveranser till byggarbetsplatser. Tanken är att gods ska kunna lämnas i leveranscontainrar i anslutning till arbetsplatsen som bara leverantören och mottagaren har tillgång till.

Smarta digitala lås för byggbranschen

Det är mycket som har hänt på kort tid för Qlocx. Från att ha varit mest inriktade på boende i hus och lägenheter börjar man nu snegla allt mer på byggbranschen. Grundidén är densamma: Qlocx utvecklar smarta digitala lås till bland annat boxar, containrar och rum med syftet att förenkla leveranser.

Lösningen gör det möjligt att ta emot och skicka tillbaka leveranser utan att någon fysiskt behöver vara på plats. Enheterna öppnas genom en mobilapplikation, i appen finns det också bland annat möjlighet att dela ut digitala nycklar och få besked om pågående leveranser.

– Vi fyller ett hål på marknaden. Vi är fortfarande i en uppstartsfas, men steg för steg märker vi att vår lösning passar allt fler, säger Christian Åsheim, som har en civilingenjörsexamen från Chalmers med inriktning på entreprenörskap och affärsdesign.

Boxen öppnas enkelt via en app i mobilen.

Qlocx ansvarar för teknisk utveckling

Qlocx sköter det mesta av den tekniska utvecklingen själva – huvudkomponenterna består av styrenheter, mobilapplikationer och ett molnbaserat system (software as a service, SaaS) som distribuerar de digitala nycklarna till rätt mottagare.

Företaget har fyra anställda, två operativt ansvariga och två utvecklare. Christian Åsheim hoppas att man redan i år kan anställa ytterligare ett par personer, gärna nyutexaminerade civilingenjörer som vill vara med och ta ansvar för företagets fortsatta utveckling.

Under 2017 genomförde Qlocx två pilotprojekt i Stockholm, som omfattade 30 villor i Vaxholm och 300 lägenheter i Danderyd. I Vaxholm placerade Qlocx ut specialbyggda brevlådor dit paket kunde levereras och i Danderyd skedde leveranserna till en lokal som tidigare varit ett cykelrum.

– Erfarenheterna av försöken var goda, men vi märkte att vi kanske var lite väl tidigt ute. För att få lönsamhet måste speditörerna kunna leverera många paket, det räcker inte med några få, säger Christian Åsheim.

Gods skeppas till byggcontainrar

I januari i år började Qlocx att skeppa gods till containrar på byggarbetsplatser. Containern öppnas, precis som övriga produkter, med en digital nyckel från en mobilapplikation där containern står integrerad i byggarbetsplatsens skalskydd.

Containern är utrustad med två dörrar. Den på utsidan kan öppnas av speditionsfirmans chaufför med hjälp av en digital engångsnyckel. Den andra dörren, som finns på insidan av skalskyddet, kan öppnas av anställda på byggarbetsplatsen när det passar dem.

– Vi ser en stor potential för leveranscontainrar, de löser ett problem för alla inblandade – leverantörer, transportörer och byggherrar. Vi hoppas och tror att det här kan bli en framtida standard i byggbranschen, säger Christian Åsheim.

Kretskortet är en central del i Qlocx lösning.

Bredare lansering planeras till hösten

Under våren genomför Qlocx en testperiod för att säkerställa att alla informationstekniskt och fysiska flöden fungerar som förväntat. Om allt går som det ska lanseras produkten på bredare front efter sommaren.

Christian fortsätter:

– Att vara tillgänglig för att ta emot gods är tidskrävande för en byggarbetare. Dessutom är det förenat med hög risk eftersom det ofta är rörigt med mycket trafik vid byggenas lossningsplatser.

Via Grön BoStad Stockholm får Qlocx stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet för att kunna verifiera sin produkt inför en fortsatt expansion.

Planer på certifiering för CE-märkning

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med konsultfirman Plantron hjälpt till med att förbereda och genomföra nödvändiga tester av Qlocxs elektroniska styrenhet för att produkten ska kunna certifieras för CE-märkning.

Det är Dirk Handzic på konsultfirman Plantron som är ansvarig för genomförandet av delprojektet. Han har bland annat tagit fram en ny prototyp av styrenheten efter justering av konstruktionen och förberett tester för EMC-immunitet/emission, det vill säga mätning av elektromagnetisk strålning, som sedan har genomförts av ett EMC-labb. Därefter har den nödvändiga tekniska dokumentationen inför CE-märkningen upprättats.

– Projektet har varit lyckosamt och testerna visar på att CE-märkningen av produkten kan ske, vilket är ett viktigt steg för att Qlocx ska kunna fortsätta att expandera, säger Ambjörn Lätt, ansvarig för projektet från IVL.

Christian Åsheim är tacksam över IVL:s och Plantrons insatser:

– Det har bland annat hjälpt oss att komma över kapitaltunga regulativa barriärer, vilket CE-märkningen är.

Entreprenör sedan unga år

Innan han var med och startade Qlocx drev han ett företag inom medicinteknik. Intresset för att starta företag har han fått med sig hemifrån – hans föräldrar driver ett lantbruk, där de förädlar och odlar energiskog som på ett effektivt sätt binder koldioxid från atmosfären.

– Jag älskar att bygga bolag och få möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle. Mer effektiva transporter är ett måste om vi i Sverige ska klara klimatomställningen.

Hans närmaste mål är att göra Qlocx till ett långsiktigt hållbart bolag.

– Det ser bra ut så här långt. Inom tre år hoppas jag att Qlocx är ett stabilt företag med hög produktnärvaro och med verksamhet i hela Norden, avslutar Christian Åsheim.

 

Text: YLVA CARLSSON

Foto: TOBIAS OHLS

”Inom tre år hoppas jag att Qlocx är ett stabilt företag med hög produktnärvaro och med verksamhet i hela Norden”, säger Qlocxs vd Christian Åsheim.