Mitt Europa: öppet hus med Grön BoStad Stockholm och Sverige Bygger Nytt

Dagen var upplagd som ett svarsletarspel där besökare fick ta sig mellan stationer och ställa frågor om hur projekten jobbar.

9 maj deltog Grön BoStad Stockholm, tillsammans med Sverige Bygger Nytt, i Mitt Europa – Europe in my region.

Sverige Bygger Nytt och  Grön BoStad Stockholm bidrar till en hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen genom en ökad kompetensförsörjning inom byggsektorn, minskad segregation, och övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

De två projekten kompletterar varandra. Grön BoStad Stockholm bidrar till tillväxt och arbetstillfällen i regionen, och Sverige Bygger Nytt hjälper kompetensförsörja de arbetstillfällena. Europadagen 9 maj visade projekten upp sig tillsammans på öppet hus och svarade på besökares frågor, både om hur varje projekt arbetar enskilt, och hur de samverkar.

Linda Hanna från Sverige Bygger Nytt berättar för en delegation från Palestina om hur EU-fondsamverkan bidrar till hållbar utveckling.

Besökare fick möjlighet att testa byggjobb i virtuell verklighet.

Projektmedarbetarna passade på mellan besökarfrågor att prata med varandra om vilka synergier som finns mellan projekten.

FOTO: Marc Femenia

Det här är kampanjen Mitt Europa:
• En informationssatsning över hela EU under tiden kring Europadagen 9 maj. EU-stödda projekt visar sin verksamhet för allmänheten.
• Mitt Europa arrangeras för andra året i Sverige. I år deltar projekt från Gällivare i norr till Hammenhög i söder under de två första veckorna i maj.
• Alla projekt, oavsett EU-fond eller verksamhet, visar på en bredd av aktiviteter och hur de bidrar till samhällsutvecklingen.
• 2017 deltog fler än 2 700 projekt i 25 länder, med över 450 000 besökare.
• Det korta budskapet är: Mitt Europa – upptäck hur EU gör nytta nära dig!