Hållbara möten i vimlet i Järva

Syftet med politikerveckan i Järva är att minska avståndet mellan politiker och medborgare.

Vissa besökare fick möjlighet att rita sina drömbostäder, och prata med Arivan Tutal från Länsstyrelsen Stockholm.

För första gången deltog GrönBoStad Stockholm i politikerveckan i Järva. Och det var många besökare som tog chansen att få veta lite mer om hur Stockholm kan bli en grönare, smartare och bättre stad att leva i.

 

Ahmed Abdirahman och Ulf Kristersson pratar

Alla var där – en kvinna stöter ihop med Järvaveckans grundare Ahmed Abdirahman och moderatledaren Ulf Kristersson i vimlet.

Framför GrönBoStad Stockholms monter rör sig en strid ström av besökare. Plötsligt riktas blickarna mot moderatledaren Ulf Kristersson som stöter på Järvaveckans grundare Ahmed Abdirahman, från den ideella föreningen the Global Village. Flera förbipasserande tar upp sina mobiler, självklart är det här ett möte som måste förevigas – och delas i de sociala medierna.

Nanny har glösögon

”Samhället behöver öka sitt fokus på att se till att det finns bostäder för alla”, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare för bostäder inom länsstyrelsen.

– Att vara med på Järvaveckan är jätteviktigt för oss. Här får vi möjlighet att berätta om hållbar stadsutveckling och förhoppningsvis knyta nya kontakter som kan leda till ökad samverkan, säger Nanny Andersson Sahlin, utvecklingsledare för bostäder inom länsstyrelsen – och en av representanterna i montern för Grön BoStad Stockholm.

Risk för ökad bostadsbrist

Första aktiviteten i montern var en presentation av Läget i länet, Länsstyrelsens rapport om bostadsmarknaden i Stockholms län 2018. Den visar att det nästan är omöjligt för hushåll med låga inkomster och kort tid i bostadskön att ta sig in på bostadsmarknaden. Länsstyrelsen varnar för att bostadsbristen kan bli än mer akut ifall det inte börjar byggas fler hyresrätter med rimliga hyror.

– Samhället behöver öka sitt fokus på att se till att det finns bostäder för alla, framför allt för dem som behöver det allra mest. Här kan Grön BoStad Stockholm spela en viktig roll genom att tipsa små och medelstora företag om att söka pengar för att kunna få tillgång till bland annat testbäddar för att kunna utveckla nya produkter och tjänster, säger Nanny Andersson Sahlin.

Nanny Andersson Sahlin i samspråk med Henrik Höjland, som jobbar med nyproduktion av bostäder. I förgrunden KTH-studenten Nora Al-Naami, som liksom Nanny svarade på frågor i Grön BoStad Stockholms monter.

Goda exempel på integration

På lördagen hölls ett seminarium med temat ”Hur utvecklar vi bostadsområden för att öka integrationen?”. Där diskuterades bland annat frågor om hur integrationen påverkas av sättet som bostäder byggs i dag och hur utvecklingen i ett bostadsområde påverkas av att nyproduktion går före renovering.

Panelsamntal med fem deltagare i ett tält.

Panelen lyfte vikten av olika upplåtelseformer i samma område, för att stärka integration.

Samtalsledare var Erik Stenberg, projektledare för Grön BoStad Stockholm. I panelen deltog Britta Blaxhult, Einar Mattsson AB, Mohamed Nuur (S), Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd, Marcel Moritz, Huddinge kommun och Paulina de los Reyes, professor vid Stockholms universitet, som bland annat skrivit om Husbykravallerna. Seminariet lockade ett sjuttiotal åhörare.

Tord af Klintberg från Grön BoStad Stockholm i samtal med Kristina Hultgren och Diana Jorge från Sverige Bygger Nytt.

Grön BoStad Stockholm var på plats under fyra dagar under politikerveckan. Under två dagar kunde entreprenörer och företag bli coachade av KTH-forskaren Tord af Klintberg, som också arbetat som varumärkesstrateg. Dessutom kunde alla besökare som ville testa analysverktyget Södertörnsmodellen som bygger på Gapminders plattform. Under söndagen delade Grön BoStad Stockholm också tältet med Sverige Bygger Nytt och forskningsprojektet Green Access.

Max Johannson står i blå skjorta och ler mot besökare

Max Johansson är en av forskarna i Green Access, ett projekt som undersöker hur människor i Järvaområdet använder gröna ytor i staden. Tillsammans med kollegan Annika Dahlberg pratade Max Johansson med boende i området och samlade in enkätsvar.

Text: YLVA CARLSSON

Foto: HÅKAN LINDGREN