Panelsamntal med fem deltagare i ett tält.

Panelen lyfte vikten av olika upplåtelseformer i samma område, för att stärka integration.