Bostaden och klimatet -Afternoon Tea på Almedalsveckan

BoStaden och klimatet – vad tycker du?

Grön BoStad Stockholm bjöd på afternoon tea ombord på Teaterskeppet i Visby hamn, onsdagen 4 juli under Almedalsveckan.

Diskussionen inleddes med en presentation från Kevin Anderson kring Sveriges koldioxidbudget och vad den betyder för bostaden och hållbar samhällsplanering. Därefter tog samtalet fart runt åtta bord, där inbjudna experter på området ledde diskussionen med deltagarna som bjudits in både i förväg och direkt på plats i Almedalen.

Experterna hade förberett frågor utifrån sina intresseområden, alla byggde på bakgrunden att Sveriges klimatlag säger att våra utsläpp ska minska radikalt till år 2045, och byggsektorns egen färdplan säger 50 procent minskning redan till 2030.

Vilka krav är möjliga att ställa? Hur kan upphandling användas som ett strategiskt verktyg? Hur kan byggsektorn bidra till klimatmålen? Hur kan vi tillämpa resultat från forskning? Vilket ledarskap krävs?

Grön BoStad Stockholms experter och samtalsledare på plats

Anita Aspegren, Energimyndigheten

Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart byggande

Kevin Anderson, Uppsala universitet

Magdalena Bosson, Huddinge kommun

Sabina Andrén, WWF

Susanne Pollack, Sharing Capabilities

Åsa Romson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Erik Wennergren, 2050