Åsa Romson sitter vid ett bord i samtal med ytterliggare 5 personer.