Indikatorer för hållbart byggande och boende

Denna rapport är en förstudie som syftar till att översiktligt inventera området med indikatorer för hållbarhet i exploatering, byggande och renovering, samt sociala kriterier för byggande och boende. Meningen med inventeringen är att ge kunskapsunderlag för diskussioner kring hur hållbarhetskriterier kan konstrueras och användas i Storstockholm för att driva på hållbarhetsarbetet i stadsutvecklingen.
Indikatorer för att mäta hållbarhet är en beprövad metod för att driva hållbar stadsutveckling och det finns hundratals olika uppsättningar och ramverk. Eftersom det råder stor variation mellan olika städer i tillgängliga resurser, invånarantal, energiflöden och ekonomiska förändringar är det stora utbudet av olika verktyg ändå användbart. Att välja de mest lämpade hållbarhetsindikatorerna kan dock vara svårt. Därför sammanfattar rapporten nyckelutmaningar för att välja och använda indikatorsystem.

Läs rapporten via länken i bilden ovan.

Mer information: www.ivl.se