Grundels:

Har huvudkontor i Karlstad och fabrik i Oxelösund.

Startade sin verksamhet 1982 och var från början ett litet hantverksföretag. Sedan 1994 arbetar Grundels med bullerisolering och energieffektivisering av fönster.

Exempel på uppdrag: Centralstationen i Gävle, Science Park i Uppsala och Sigtuna Stadshotell.

Kontakt: www.grundels.se

Vi befinner oss på Kungsgatan i centrala Stockholm. Här, tre våningar upp i en fastighet där en bank har sina lokaler, pågår ett febrilt arbete. Patryk Johansson och Adam Kozdron från Grundels Fönstersystem kontrollerar att innerglasen är rentvättade och monterar därefter ett isoleringsglas ovanpå det befintliga fönstret.

– Vår affärsidé är rak och enkel: Vi gör om vanliga 2-glasfönster till energieffektiva 3-glas, säger Daniel Bengtsson, försäljnings- och marknadschef på Grundels, som har sitt huvudkontor i Karlstad.

Sedan i början av 1990-talet har Grundels installerat mer än 450 000 fönster över hela landet. Bland kunderna finns Akademiska Hus, Fabege, Jernhusen och Familjebostäder – och Vasakronan som förvaltar det hus vi befinner oss i på Kungsgatan. Det är ett typiskt uppdrag för Grundels, en äldre fastighet (från 1925) där fastighetsägaren/förvaltaren vill uppgradera sina fönster på grund av drag, kallras eller andra problem.

”Vi på Grundels brinner verkligen för miljö- och hållbarhetsfrågorna”, säger Daniel Bengtsson, försäljnings- och marknadschef.

30 års livslängd

Sammanlagt ska 200 rutor på tre våningsplan monteras. Rutorna är testade enligt SP:s teststandard, vilket förutsätter 30 års livslängd. Enligt Daniel Bengtsson finns det många skäl till att energiisolera och uppgradera befintliga fönster istället för att byta ut dem:

– Det är positivt både för miljön och plånboken. Äldre fönster är ofta gjorda av kärnvirke och otroligt hållbara. Det finns ingen anledning att kasta bort dem.

Kostnaden för ett isolerglas är ungefär en fjärdedel av vad ett fönsterbyte skulle kosta och betalar sig på cirka tio år. Ett bättre inomhusklimat är också en stor fördel, förutom att isoleringen gör att draget från fönstret minskar så reduceras även bullret, med cirka 3-4 decibel.

God isoleringsförmåga

Grundels egna mätningar har också visat att deras fönster når goda resultat när det gäller det så kallade U-värdet. U-värdet är ett mått på en konstruktions isolerande förmåga och anger hur stor värmeförlusten är genom en kvadratmeter av konstruktionen vid en viss temperatur. Ju lägre värde, desto bättre isoleringsförmåga.  Grundels isolerruta ligger på 1,3 W/m²,K (watt per kvadratmeter och Kelvin), jämfört med 2,8-3.0 W/m²,K för ett traditionellt 2-glas. Att montera en isolerruta tar cirka halvtimme och några byggnadsställningar behövs inte eftersom allt montage sker inifrån.

– Vi på Grundels brinner verkligen för miljö- och hållbarhetsfrågorna. Och det är ett engagemang som vi märker att vi delar med allt fler av våra kunder, säger Daniel Bengtsson.

Vissa av Grundels kunder har angett minskade uppvärmningskostnader och CO2-utsläpp på upp till 20 procent efter genomförd fönsterrenovering

Montören Adam Kozdron rengör innerglaset ordentligt innan isolerrutan kan sättas utanpå.

Mätning av energieffektivitet

Bidrag från Grön BoStad Stockholm har gjort det möjligt för Grundels att vända  sig till IVL Svenska Miljöinstitutet för att få hjälp med att även teoretiskt uppskatta den energieffektiviserande effekten av metoden för fönsterrenovering. Uppföljning av effekten av en enskild åtgärd kan i praktiken vara svårt eftersom en byggnads energiåtgång påverkas av många olika faktorer.  I teorin är det lättare att särskilja effekter av olika åtgärder ifrån varandra.

Den teoretiska beräkningen görs med utgångspunkt från ett typhus som är representativt för ett så kallat miljonprogramshus. Beräkningarna gör alltså inte för ett verkligt fall utan för ett teoretiskt typhus som speglar ett stort bestånd i Sverige.

Hittills har IVL skapat en teoretisk modell för typhuset samt anpassat indata så att energiprestandan för typhuset blir realistiskt. Efter det ska en simulering av byggnadens energiprestanda efter fönsterrenovering göras. Resultaten presenteras i en rapport från IVL.

Utmaning hitta relevant typhus

– Utmaningen med uppdraget har varit att skapa ett så relevant och representativt typhus som möjligt att utgå ifrån, säger Johan Larsson, projektledare inom området Hållbart samhällsbyggande på IVL.

Daniel Bengtsson hoppas att IVL:s studie ska bidra till en ökad kännedom om deras arbete:

– Vi är tacksamma över att få en oberoende verifiering över den energibesparing vi är med och bidrar till när vi isolerar befintliga fönster.

I fastigheten på Kungsgatan forsätter montörerna Patryk och Adam sitt arbete. I bankens konferenslokalen finns det ytterligare fem fönster som ska förses med isolerrutor innan arbetsdagen är slut. Morgonen därpå fortsätter arbetet på nästa våningsplan.

Adam Kozdron och Daniel Bengtsson kontrollerar så att alla detaljer sitter där de ska.

 

Text: YLVA CARLSSON

Foto: MARC FEMENIA