Grön BoStad Stockholm beviljas ytterligare 15 miljoner kronor

Aktörerna inom Strukturfondspartnerskapet Stockholm har beslutat att investera ytterligare 15 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond i Grön BoStad Stockholm.

– Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen skapar möjligheter för kommuner och byggföretag att främja innovation och hållbara och energieffektiva tekniklösningar. Det gäller både vid uppförandet av nya bostäder, renovering av fastigheter, omvandling av fritidshus och byggnation av tillfälliga bostäder för exempelvis nyanlända. Med denna investering stärker vi både tillväxtförutsättningarna för miljöteknikföretag och minskar avståndet till kommunerna inom området, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholm.

Strukturfondspartnerskapet Stockholm – som är sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor, däribland Länsstyrelsen ­– beslutar inom vilka projekt som ska prioriteras medel inom strukturfonderna i länet. Under åren 2014–2018 har en dryg miljard kronor investerats för en attraktiv, smart, hälsosam, grön och inkluderande stad. Grön BoStad Stockholm har beviljats sammanlagt 45 miljoner kronor.