Talkshow om hållbara städer och samhällen! 

Grönare, smartare och bättre. Grön BoStad Stockholm arbetar för hållbar stadsutveckling, minskad segregation och övergång till koldioxidsnål ekonomi med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Samverkansparter är KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen Stockholm.

På onsdag 13 mars blir det talkshow om Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Grön BoStad Stockholms projektledare Erik Stenberg, bloggaren och författaren Flora Wiström gästar programmet tillsammans med Paul Alarcon, hållbarhetschef Stockholm stad.

Musik serveras av Shirin.

Showen börjar kl. 16.30 på Urban Deli, Sveavägen.