Nytt dynamiskt inköpssystem gör det lättare att köpa solenergi

I bild: Johan Almesjö, HBV, Lovisa Bengtsson, Sustainable Innovation, och Ville Gruner, HBV

Under HBVs event Hållbara dagar 19-20 mars lanserade HBV det dynamiska inköpssystemet för solenergi, eller Sol-DISet som det också kallas, på bred front. Ett dynamiskt inköpssystem är ett relativt nytt sätt att genomföra offentliga upphandlingar på som passar bra för marknader där priset eller tekniken utvecklas snabbt och där innehållet i upphandlingen behöver anpassas vid varje beställning. Solenergi som avtalsområde valdes eftersom det har efterfrågats av HBVs medlemmar (medlemmarna är i huvudsak kommunägda bostadsbolag).

– Det ligger rätt i tiden och känns kul att kunna stötta våra medlemmar till mer hållbara affärer, säger Johan Almesjö, VD på HBV.

Stödprogrammet som kompletterar Sol-DISet har Grön BoStad Stockholm och Sustainable Innovation tagit fram till tillsammans HBV. Stödprogrammet guidar beställaren genom de frågor som måste fattas beslut kring vid ett inköp av solenergi och skapar sedan färdiga och standardiserade tekniska underlag. Stödprogrammet är helt öppet vilket innebär att alla som vill kan använda det oavsett om beställningen genomförs inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller inte.

– Det är kul att vi har fått göra något som kommer både allmännyttan och privata beställare till nytta och jag är tacksam över att få jobba ihop med en aktör som HBVsom vill använda sin beställarmakt till att göra gott, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på Sustainable Innovation.

Husbyggnadsvaror HBV är en medlemsägd inköpsförening med 350 medlemmar, framför allt allmännyttiga bostadsföretag men även flera kommuner. HBV gör samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. www.hbv.se