Lili André, KTH, (till höger), ledde samtalet kring digitalisering

Digitalisering, hållbarhet och tillväxt i fastighetssektorn

Grön BoStad Stockholm arrangerade 15 mars ett rundabordssamtal om digitaliseringens möjligheter i fastighetssektorn. Dagen inleddes med en presentation av forskning i ämnet och i det stöd som Sustainable Innovation kan erbjuda, genom Grön BoStad Stockholm. Tretton företag deltog i samtalet och önskade fortsätta mötas för att fortsätta samtalet vid fler tillfällen framöver.

Foto: Fredrik Persson

 

Henry Muyingo var en av forskarna från KTH som var på plats.

Lovisa Bengtsson presenterade Sustainable Innovations arbete för hållbar och innovativ upphandling