Fyra personer på scen, i bakgrunden syns the good shows logotyp.

The Good Show leds av Rosanna Endre och Martin Sundberg. Erik Stenberg diskuterade hållbarhet med Flora Wiström.

Shirin

Musikgäst var Shirin

13 mars 2019 deltog Erik Stenberg i The Good Show på Urban Deli i Stockholm, och pratade om Agenda 2030 och målet om Hållbara städer och samhällen.

Bakgrund till målet, nummer 11 i Agenda2030:

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Målet om hållbara städer och samhällen knyter direkt an till målen för Grön BoStad Stockholm om hållbar stadsutveckling. Några av delmålen i Agenda2030 är extra nära Grön BoStad Stockholm, till exempel att: säkra bostäder till överkomlig kostnad, minska städers miljöpåverkan, och skapa inkluderande och hållbar urbanisering.