Folke Björk

Kvällens värd Folke Björk hälsade alla nya och gamla medlemmar välkomna.

Klimatsmart byggande var temat för en träff som nätverket FEGIS2 anordnade på KTH i samarbete med Grön BoStad Stockholm. KTH Live in Lab, Södertörnsmodellen och Gröna Solberga var några av programpunkterna.

Förkortningen FEGIS2 står för Föreningen energiska människor i Sverige och är alltså inte ett nätverk för speciellt räddhågade personer. Den gemensamma nämnaren är istället ett professionellt intresse för samhällsbyggnad och energiteknik.

Ursprunget går tillbaka till 80-talet när Föreningen Energitjejer, FET, ett nätverk enbart för tjejer bildades med bland annat dåvarande miljöministern Birgitta Dahl i spetsen, berättar Peter Norrenge, ordförande i FEGIS2.

– Killarna satte in moteld och bildade FEGIS (Föreningen Energigrabbarna i Sverige). Nu är FET nerlagt sedan länge, vi välkomnar både kvinnor och män i FEGIS2 och har ändrat namnet i linje med det. Kvadrattecknet, den lilla 2:an, på slutet av förkortningen markerar att vi på det sättet nu är mer än dubbelt så bra som innan, förklarar han.

Fyra personer framför en karta

Peter Norrenge (tv), ordförande i FEGIS2 välkomnar tre nya medlemmar från KTH, Jonas Anund Vogel, Adnan Ploskic och Berit Brokking Balfors.

Ett 60-tal föreningsmedlemmar hade slutit upp till träffen på KTH den 4 april. Och fler blev de under kvällens lopp eftersom den första programpunkten var inval av nya medlemmar. Däribland KTH Live-in Labs föreståndare Jonas Anund Vogel och Berit Brokking Balfors, KTH-professor med inriktning på hållbar utveckling och systemanalys.

Jonas Anund Vogel inledde sitt medlemskap med att berätta om KTH Live-in Lab och de projekt som pågår i testbädd KTH.

Berit Brokking Balfors redogjorde för Södertörnsmodellen, ett Vinnova-projekt där 8 Södertörnskommuner har samverkat med forskare och näringsliv för att hitta hållbara lösningar utifrån kommunernas behov.

– Vi har arbetat i idégrupper med representanter för akademin, näringsliv och kommunerna kring de olika frågorna. Att få jobba så är en stor fördel, det har lett till att vi kunnat omsätta en del innovationer omgående, berättade hon.

 

Berit till vänster, mitt i bild syns en EU-flagga

Berit Brokking Balfors gav en engagerad presentation av Södertörnsmodellen

Johan Strandberg, projektledare på IVL, Svenska miljöinstitutet berättade om Gröna Solberga, ett projekt som ska bidra till hållbara renoveringar av flerfamiljshus byggda på 40- och 50-talet.

Föredragsdelen avslutades av Ville Gruner från Allmännyttans inköpsfunktion HBV, (Husbyggnadsvaror HBV Förening) om nya former av upphandlingar.

Sedan var det dags för mer informellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med mingel och mat.

Text: Ursula Stiglezius

Foto: Håkan Lindgren