Elinor Dässman

Ellinor Dässman, Huge Bostäder, tog med sig flera idéer och uppslag hem.

Åsa Romson

Åsa Romson, IVL, Miljöinstitutet var en av inledningstalarna

Cykelpool, bilpool eller leveranstjänster? Vad kan bostadsbolagen göra för att underlätta och uppmuntra klimatsmarta resor till och från sina bostadsområden? Kring den frågan möttes fastighetsägare och teknik- och tjänsteleverantörer vid ett seminarium med utrymme för speed dating.

Resor till jobbet, skolan, affärer, fritidsaktiviteter, vårdgivare, vänner … Sammantaget utgör de boendes resor en stor del av ett bostadsområdes klimatpåverkan. Det var utgångspunkten för seminariet ”Mobilitetslösningar kring bostaden” den 2 april.

Anders Rooth och Åsa Romson från IVL, Svenska Miljöinstitutet inledde med presentationer om hållbart resande i Stockholmsregionen och erfarenheter från projekt för smarta mobilitetslösningar både i Sverige och utomlands.

Bland de 10 bostadsbolag som fanns representerade var spännvidden stor vad gäller erfarenheten av mobilitetslösningar. Från de som inte alls börjat jobba med frågan till fastighetsföretag som redan erbjuder de boende tillgång till bil- och/eller cykelpooler.

Flera företagsrepresentanter pekade på hur förutsättningarna för exempelvis en fungerande fordonspool är kopplade till integration och socioekonomi.

Vad finns det till exempel för lämpliga alternativ i områden där många kvinnor inte får köra bil och många inte heller kan cykla undrade Martin Widlund från bostadsbolaget Hembla med 20000 lägenheter i Mälardalen bland annat i Alby, Husby och Ronna.

– Betalningsförmågan i flera av våra områden är kopplad till kontanter så vi skulle också behöva hitta ett sätt som gör det möjligt att betala kontant för mobilitetstjänster. Det är en utmaning att hitta en leverantör som är beredd att satsa i våra områden, konstaterade Martin Widlund.

Martin Widlund i blå kavaj

Martin Widlund, Hembla, efterlyste leverantörer som var beredda att satsa på kontantbetalning.

Sedan bostadsbolagen presenterat sig var det dags för leverantörerna att berätta vad de kunde erbjuda. Bland de 15 leverantörer som visade upp sig dominerade bil- och/eller cykelpooler med olika lösningar för bokning, betalning, lås och förvaring.  

Det fanns också företag som erbjöd laddstolpar, smarta system för laddning av elbilar och olika typer av leveranstjänster – till leveransutrymmen där boende kan hämta sina paket valfri tid på dygnet men även en plattform för leverans av varor och tjänster innanför dörren.

Flera leverantörer betonade att de erbjöd helhetskoncept något som många bostadsbolag efterlyst.

– När vi försökte upphandla en cykelpoolslösning för några år sedan fanns det inga som kunde ta helhetskonceptet. Nu verkar det finnas betydligt fler, konstaterade Karoline Löfstedt, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem som bland annat driver hållbarhetsprojektet Gröna Solberga i samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Karoline Löfstedt i grön kavaj

Karoline Löfstedt, Stockholmshem konstaterade att utbudet av mobilitetsleverantörer ökat väsentligt på några år.

Föredragningar och presentationer följdes av mingel och speed dating som gav tillfälle till fördjupade kontakter.

Ellinor Dässman, hållbarhetsstrateg på Huge Bostäder konstaterade att hon nu visste betydligt mer om vilka möjligheter som finns. Huge har satsat mycket på energieffektivisering men har hittills inte arbetat med mobilitetslösningar förklarade hon.

– Jag har fått många idéer och uppslag idag. Men först behöver jag åka hem och ta reda på vad våra kunder vill ha.

Text: Ursula Stiglezius

Foto: Tobias Ohls