Dialogmöten med frukost
Grön BoStad Stockholm bjuder in regionala aktörer till dialog om hur planeringsprocesser på regional och kommunal nivå kan samverka för att bidra till ett hållbart och integrerat samhällsbyggande. Det övergripande temat för de fem dialogmötena är Bebyggelsestrukturer – för ett hållbart och integrerat samhällsbyggande.

Vi de här tillfällena kommer vi bland annat att prata om:
• Styrning, policy och ekonomi – hur ser förutsättningarna ut för att arbeta på nya sätt för att möta våra hållbarhetsutmaningar?
• Organisation, samverkan och ledarskap – hur samordnas processer och lagstiftning i syfte att skapa förutsättningar för ett helhetsperspektiv inom samhällsplanering?
Vid varje tillfälle inleder en doktorand från KTH och en sakkunnig från länsstyrelsen.

7 maj Markanvändning – att skapa helheter i en projektstyrd värld Johan Högström, KTH

21 maj En transportsnål fysisk planering – nya sätt att samplanera bostäder och infrastruktur? Sofia Eckersten, KTH

4 juni Gröna kvaliteter – att integrera ekosystemtjänster i kommunal och regional planering. Sara Khoskar, KTH

18 juni Energiplanering – hur gör man för att omsätta klimat- och energimål i praktiken? Vincent Wretling, KTH

3 sep Vägen framåt och vad händer nu? Uppsamlande seminarium med paneldiskussion Moderator: Berit Brokking Balfors, professor KTH

Program
08:00 – 08:30 Introduktion av dagens tema
Representanter från KTH och Länsstyrelsen presenterar utmaningar och dagens samtalsfrågor.

08.30 – 09.30 Samtal i mindre grupper
Dialog om behov och utmaningar – vad krävs för ett hållbart och integrerat samhällsbyggande?

09.30 – 10.00 Summering i storgrupp med avslutande diskussion

Bakgrund

Hos många aktörer inom samhällsbyggnadsområdet växer insikten om att det krävs nya grepp för att möta våra samhällsutmaningar. Det är särskilt viktigt att utveckla en gemensam förståelse för hur olika aktörer, på alla nivåer, kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Inom ramen för Grön Bostad bjuder KTH och Länsstyrelsen i Stockholm in till dialog om hur vi skapar ett hållbart och integrerat samhällsbyggande i Stockholmsregionen. Seminarieserien vänder sig till dig som tjänsteman som arbetar med fysisk planering inom offentlig sektor i Stockholmsregionen.

Kontakt
Anna-Lena Lövkvist Andersen, Länsstyrelsen, anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se, 070 4977 462

Johan Högström, KTH, johan.hogstrom@abe.kth.se, 076-199 48 08