Johan Genneby med presentation som ställer frågan hur hållbart är stockholm