Miljonprogrammets utveckling går att se på två sätt, säger Erik Stenberg till SVT Stockholm. Å ena sidan har det varit en fantastisk bostadsmiljö för miljontals människor, å andra sidan en historia av misslyckade statliga satsningar på att utveckla något som upplevdes dåligt redan från början.

– Och nånstans där emellan ligger väl sanningen, säger Erik Stenberg.