SthlmConnection bjöd in till ett spännande panelsamtal på temat: Hur skapar vi arkitektur i ett digitalt samhälle? Dr. Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef, Tengbom, Johan Genneby, Grön BoStad Stockholm, och Sofia Sundström, VD, SthlmConnection, diskuterade hur arkitektur och digital teknik kan hjälpa en huvudstad med växtvärk.

Panelen konstaterade bland annat att plan- och byggprocesser fortsätter i gamla hjulspår. Det hindrar den omställning som krävs för att möta stadens hållbarhetsutmaningar. Istället behövs fler och olika nya lösningar, samarbeten och processer. En arkitektur som tar helhetsperspektiv och som tidigt formas med brett deltagande lyftes som ett exempel där det finns mer att göra för att bidra till minskad klimatpåverkan men också ökad trygghet, välbefinnande och trivsel.

– Om fler får komma till tals och om klimat-, miljö- och sociala aspekter i större utsträckning får påverka hur vi bygger vår stad, så kan vi bli bättre på att möta framtidens behov och möta hållbarhetsutmaningarna, säger Johan Genneby.  

En slutsats från panelen var att digital teknik kommer med enorma möjligheter för hur vi bygger och bor. Digitaliseringen möjliggör visualisering och modellering som tidigare inte var möjlig. Det ökar potentialen för ökat aktivt deltagande i bygg- och planprocesser, men också bättre underlag när mer data kan ge djupare förståelse för de sociala och miljömässiga konsekvenserna av olika beslut i samhällsplaneringen.

Ett sådant exempel är Södertörnsmodellen, där Grön BoStad 2018-2019 har varit delaktig i framtagandet av nya indikatorer kopplat till Agenda 2030

Digitala tjänster och produkter öppnar också upp för ny byggteknik och effektivare bygg- och transportprocesser, men framför allt, helt nya lösningar för hur vi kan bygga, bo och leva mer hållbart. Sådana lösningar kan testas vid Grön BoStads testbädd Gröna Solberga, där småföretag, forskare och olika organisationer samverkar med de boende.

Samtalet arrangerades av SthlmConnection