Arne Jensen AB

Arne Jensen AB har funnits sedan 1983 och har gått från att främst arbeta med att upptäcka läckor, till att kunna förutse dem. Företaget är verksamt i hela Sverige. Bland uppdragsgivarna finns bland annat fjärrvärmeindustrin, fastighetsbolag, försäkringsbolag och bostadsrättsföreningar.   

Kontakt: www.arnejensen.se

Fjärrvärmenät som läcker är ett slöseri med både pengar och energi.  Med företaget Arne Jensen AB:s metod upptäcks rör som behöver bytas ut, innan det hunnit bli en läcka. Grön BoStad hjälper dem att undersöka marknaden.

 

bilden visar redskapet som används för att lyssna efter läckor

Mätningen söker efter väsande ljud från läckor.

Det krävs sju droppar för att det ska bli en stråle och en läcka som hörs. Göran Wallmark, teknisk konsult på Arne Jensen AB, har klättrat ner i en fjärrkammarbrunn för att sätta upp en mikrofon och en sändare. I den andra änden av sträckan som ska undersökas ska han montera nästa mikrofon och sändare. Genom metoden Delta-t ska han hållfasthetstesta rören.

Finns det en läcka går det att söka efter det typiska väsande ljudet. Men vid en förebyggande statuskontroll finns inget sådant ljud.
– Då tillsätter vi ett känt läckljud eller öppnar en ventil. Sedan matar vi in alla parametrar i datorn och får ett hållfasthetsvärde, berättar Göran Wallmark.

Värdet kan sedan jämföras med det rören hade när de var nya. Det ger en indikation på hur slitna de blivit.
– Ljudet transporteras snabbare i ett nytt rör än i ett rostigt, förklarar Göran Wallmark.

Om mer än 75 procent av röret är intakt räknas det som bra och får grönt ljus. Är tjockleken 50 – 75 procent blir det gult ljus. Återstår mindre än 50 procent blir det rött ljus och rekommendationen att ta upp röret och ersätta med ett nytt.
– Man vet vad som behöver bytas först och riskerar inte att gräva på fel ställe och byta ett friskt rör, säger Göran Wallmark.

Göran Wallmark håller upp lyssnarutrustning

Det går att lyssna efter både väsande och tryckfall för att hitta läckor.

Vatten som används i fjärrvärmenätet behandlas för att få bort mineraler, metaller och annat som kan skada rören. Sedan tillförs energi. Vattnet värms upp till 80 – 125 grader och cirkuleras ut via fjärrvärmenätet för att förse bostäder med värme och varmvatten. Vattnet blir bärare av energin.

– Det är ju på vintern som risken för läckor är som störst, när man behöver värmen som mest. Genom att hållfasthetstesta kan vi på sikt minska antalet plötsliga läckor och produktionsstopp som leder till att folk inte får värme, säger Göran Wallmark.

Jensens arbetar även med andra akustiska metoder där man lyssnar efter tryckfallet som läckan orsakar. Göran Wallmark använder då ett slags stetoskop och placerar mikrofonen direkt på ett uppgrävt rör. Delta-t är en vidareutveckling av den metoden, med den väsentliga skillnaden att rören inte behöver grävas fram.

Framöver kommer det inte ens vara nödvändigt att åka ut till fjärrvärmekamrarna för att mäta, säger Göran Wallmark som ansvarar för ett nytt akustiskt övervakningssystem som kan installeras i fjärrvärmekamrarna, SAB, Smart Active Box.

–  Sätter vi upp det i kamrarna kan kunden ringa och beställa en mätning och vi behöver inte ens åka ut och mäta på plats. Det går att mäta med vissa intervaller eller ha en mikrofon som lyssnar konstant. 

Göran Wallsten i en fjärrvärmekammare

”Det är ett detektivarbete varje gång” säger Göran Wallmark

SAB-enheten har ett översvämningslarm och mäter även luftens fuktighet och temperatur, samt kolmonoxidhalten.

– En bra sak är att vi kan se om luften i kammaren är tjänlig att börja jobba i direkt eller om vi behöver åka dit och vädra om vi ska gå ner.

Det var företagets grundare, Arne Jensen, som kom med idén och tog fram Delta-t. En forskare inom akustik anställdes för att vidareutveckla metoden.  Sedan sex år används Delta-t i Helsingborg. Den har även provats i Göteborg, Luleå, Karlstad, Lund och Malmö.

Andra metoder som företaget använder är spårgas och UV-belysning. Det går också att skanna fjärrvärmenätet med en värmekamera som visar temperaturskillnader vilket kan tyda på att uppvärmt vatten spridit sig.  

Göran Wallmark har arbetat på företaget i fem år. 

– Det är som ett detektivarbete varje gång. Ibland har kunden en bild av var läckan är, men när jag använder min erfarenhet av andra läckor och våra mätmetoder kan jag peka ut en helt annan plats. När det visar sig att jag hade rätt kan kunden bli rätt förvånad, men glad över att spara pengar och att ha sluppit gräva på fel ställe.

Göran Wallmark i en fjärrkammarbrunn

Hur lång sträcka som mäts genom Delta-t-metoden bestäms av hur tätt fjärrkammarbrunnarna står. Bland kan det vara 50 meter, andra gånger 300 meter.

Genom stöd från Grön BoStad Stockholm har Jensen kunnat ta hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet för att göra en undersökning av marknaden för prediktiv läcksökning, berättar Paavo Persaud, vd för Jensens.

– De har intervjuat energibolag, allmännyttiga bostadsbolag och bostadsrättsföreningar för att kartlägga vilka behov som finns inom fjärrvärmesektorn. Vi får veta hur aktörerna ser på sina system och nät. Vår förståelse för marknaden ökar, samtidigt som vi får perspektiv från forskningen, säger Paavo Persaud.

Tanken är också att kunskaperna ska föras över till bostadssektorn.

– Det pågår ju en klimatdebatt om att spara på de resurser vi har, både när det gäller vatten och energi. Mycket av det vi gjort tidigare har gällt akuta läckor. Nu arbetar vi mer förebyggande.

Man brukar räkna med att rör håller 30 – 40 år.

– Det är inte rimligt att byta ut rör i den omfattningen. Jag har sett rör som är 50 år gamla, vissa av dem har varit i ypperligt skick. Vi tror att det kulle gå att hålla dem vid liv i 100 år, om man bara byter ut de delar man vet är dåliga,  säger Paavo Persaud.

 

TEXT: Ann Patmalnieks

BILD: Håkan Lindgren