panelen järvaveckan

I panelen deltog (från vänster) Johan Genneby, Grön Bostad, Kristin Anderson, Stockholmsbyggmästareförening, Tove Samzelius, Rädda Barnen, Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen och Henrik Weston, Länsstyrelsen.

”Vi har redan social housing – av allra värsta sorten”. ”Att börja bygga fult för fattiga är ett sluttande plan”. När bostadssituationen i Storstockholm debatterades på Grön Bostad Stockholms Järva-seminarium höjdes röster både för och emot subventionerade bostäder.

För första gången på många år finns det tomma lägenheter i Stockholms län. Ändå råder det bostadsbrist i länets samtliga kommuner. De tomma lägenheterna matchar helt enkelt inte de bostadslösas behov och plånböcker.

Om den problematiken handlade Grön Bostad Stockholms seminarium och paneldebatt under Järvaveckan den 12 – 16 juni. Debatten tog avstamp i en nyutkommen rapport, ”Läget i länet”, från länsstyrelsen. Den presenterades av Henrik Weston, utvecklingsledare på länsstyrelsen och en av rapportförfattarna.

läget i länet

Debatten utgick från Länstyrelsens nyutkomna rapport, ”Läget i länet”.

”Läget i länet” pekar på den nuvarande bostadspolitikens otillräcklighet: ”Ett marknadsorienterat byggande klarar inte av att lösa bostadsförsörjningsfrågan för hushåll med lägre inkomster, de bostadssociala verktyg som finns räcker inte till på dagens bostadsmarknad” konstaterar rapportförfattarna.

Idag är det heller inte bara bostadssökande med svag ekonomi som har svårt att klara av kostnaden för en nyproducerad lägenhet, påpekade Henrik Weston.

– Även folk med ganska hyfsade inkomster har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden i Stockholm.

Länsstyrelsens slutsats är att det behövs en bostadssocial utredning för att hitta nya lösningar och ”en svensk modell som omfattar alla”.

Panelen på järvaveckan 2019

Varför är det så svårt att bygga billigt i Sverige? Vi måste kunna klara det utan att sänka kraven, tyckte Monica Fundin Pourshahidi (t.h.)

Seminariets moderator, Johan Genneby från Grön Bostad Stockholm, inledde paneldebatten med en fråga till panelen, ”Vad gör vi för fel?”

Monica Fundin Pourshahidi, utredare på Hyresgästföreningen, var snabb med svaret.

– Sluta sälja ut Allmännyttan. Det är inte bostadsbrist i Stockholm, det är brist på billiga bostäder. Och det vore fullt rimligt att kräva att byggherrarna byggde fler billiga hyresrätter.

På det svarade Kristin Andersson, vd för Stockholms Byggmästareförening att byggmästarna gärna vill bidra till att bygga bra bostäder för alla.

– Men vi bygger ju det som efterfrågas och beställs. Ska man bygga billigt tror jag att vi måste få till en bättre samverkan – och bygga mer standardiserat.

Monica Fundin Pourshahidi var kritisk mot den öppning för någon form av social housing som antyds i rapporten. Kunde ett betydligt fattigare Sverige på 1940-talet reda upp bostadsnöden borde vi självklart kunna gör detsamma idag.

– Att börja bygga fult för fattiga är att ge sig ut på ett sluttande plan. Vi måste kunna lösa det här utan att sänka kraven.

Henrik Weston invände att social housing inte är något entydigt begrepp. I exempelvis Österrike betraktas subventionerade bostäder inte som någon lågstatuslösning för fattiga utan är en integrerad del av bostadsmarknaden, påpekade han.

– Det finns säkert 40 olika varianter av social housing.

Enligt Tove Samzelius, rådgivare på Rädda Barnen och doktorand i socialt arbete på Malmö finns det redan social housing i Sverige.

– Av allra värsta sorten – härbärgerna. Där bor familjer, ofta ensamstående mammor med barn, utan någon som helst besittningsrätt.  Anser socialförvaltningen att den här mamman inte ansträngt sig tillräckligt för att hitta en bostad på den öppna marknaden kan familjen åka ut med kort varsel. De som bor så bryr sig inte om etiketten på sitt boende.

Panel på järvaveckan

”Vi har redan social housing i Sverige, av allra värsta sort”, menade Tove Samzelius som utöver jobbet på Rädda Barnen också forskar om barnfamiljer i bostadskrisens skugga.

Ett 30-tal åhörare följde debatten. Sandra Mandell som är aktiv i hyresgästföreningen i Husby, passade på att ta upp företeelsen med så kallade renovräkningar, att hyresgäster tvingas flytta efter en renovering för att hyran blir för hög

– Om värden höjer hyran med 50 procent efter renoveringen har hyresgästerna mycket lite att säga till om. Det är bara att pröjsa eller flytta!

Från en annan kvinna i publiken kom frågan om Henrik Weston kunde beskriva hur ett system med subventionerade bostäder skulle se ut i Sverige. Men Henrik Weston hade inget färdigt svar på hur den svenska modellen skulle se ut.

– Det behöver vi tillsätta en utredning om. En utredning som även tittar på andra bitar, till exempel kösystemet, kanske måste vi se mer till behov än kötid.

 

TEXT: Ursula Stigzelius

FOTO: Susanne Kronholm