5 november höll Grön BoStad Stockholm en spridningskonferens på Moderna Museet, tillsammans med Sverige Bygger Nytt. Projekten har samverkat under hela sin verksamhetstid, i ett unikt strukturfondssamarbete.

Grön BoStad Stockholm arrangerade sex sessioner under dagen för att diskutera resultat från delprojekten Kunskap, Arenan, Testbäddar och Upphandling.

Programmet för dagen

Utmaningarna i kompetensförsörjning, bostäder och hållbar stadsutveckling       
                         Keynotes: Åsa Ryding, Länsstyrelsen Stockholm,
                         Marcelo Fernández, Region Stockholm
Panelsamtal:    Lotten Moberg, Arbetsförmedlingen
                         Lars Redzter, Sveriges Byggindustrier
                         Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad
                         Roger Svanborg, Storsthlm

Forskning om Hållbar Stadsutveckling
Hur ser den hållbara BoStaden ut i framtiden? 
Hållbart samhällsbyggande, tips och resultat från Grön BoStad Stockholm Fokus på mobilitet, livscykelanalys och digitalisering
Att upphandla innovation – en solskenshistoria.
Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande.
Gröna Solberga – nya lösningar från testbädden mitt ibland boende

Lärdomar och nästa steg. 
                         Keynote: Helga Levin, SLL Strukturfondspartnerskapet
Panelsamtal:    Utvärderare, projektdeltagare och styrgruppsmedlemmar för Sverige Bygger Nytt och
                         Grön BoStad Stockholm

Henrik Weston presenterade prognoser för bostadsutvecklingen i Stockholm

Arenan organiserade samtal om bostadsutvecklingen

Samtal om lärdomar från Testbäddar

Mellan sessioner fanns tid för samtal

Helga Levin, huvudsekreterare för strukturfondspartnerskapet, prisade samarbetet mellan projekten.

Grön BoStad Stockholms film från konferensen

Sverige Bygger Nytts film från konferensen

Grön BoStad Stockholms reslultatsammanställning från konferensen.