Kortfilmen ”New Towns Arrival Cities, Same Same but Different” är framtagen av International New Town Institute, och visar sex pionjärer i nya städer i Västeuropa. Även om städerna skiljer sig åt på många sätt upplever de alla utmaningar på grund av ökad migration av utländska arbetare, flyktingar eller asylsökande. Filmen visar deras strävan att återuppliva en anda av urban och social innovation.

Både Erik Stenberg och Erik Sigge från Grön BoStad Stockholm har bidragit till projektet.