Pingvinpriset till Gröna Solberga

Stockholmshem, och projektet Gröna Solberga har utsetts till månadens klimatsmarta exempel av Stockholm stads miljöförvaltning. Pingvinpriset uppmärksammar vardagshjältar i Stockholms stad som arbetar för att staden uppnår klimat- och miljömålen.

Gröna Solberga är en test- och demonstrationsmiljö i bostadsområde i Solberga som Stockholmshem har skapat tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet. Här kan små och medelstora företag pröva nya lösningar för stadsutveckling och hållbarhet.

Motivering till priset:

”Ansvariga har vågat gå före och testa nya idéer och samarbeten i projektet Gröna Solberga. Tack vare testbädden har IVL Svenska miljöinstitutet, Stockholmshem själva, samt små och medelstora företag getts chansen att ta fram lösningar som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och undvika miljöbelastning. Vissa produkter är redan tillgängliga på marknaden och när dessa sätts i större produktion erhålls ökad klimatnytta. En bonus är att boende i området involverats och självständigt driver egna arbetsgrupper. Hållbarhetslösningarna kan fortleva även efter projektet slut. ”