Grönare, smartare, bättre

Grön BoStad Stockholm bidrar till gröna lösningar och minskad segregation

Aktuellt

Grön träff för energiskt nätverk

Klimatsmart byggande var temat för en träff som nätverket FEGIS2 anordnade på KTH i samarbete med Grön BoStad Stockholm. KTH Live in Lab, Södertörnsmodellen och Gröna Solberga var några av programpunkterna.

läs mer

Pitch and match om klimatsmart resande

Cykelpool, bilpool eller leveranstjänster? Vad kan bostadsbolagen göra för att underlätta och uppmuntra klimatsmarta resor till och från sina bostadsområden? Kring den frågan möttes fastighetsägare och teknik- och tjänsteleverantörer vid ett seminarium med utrymme för speed dating.

läs mer

Kalender

Kommande evenemang

maj 22

Byggforum 2019

maj 22 @ 08:00 - 17:00
Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

I KTH:s Live-in-Lab testas ny teknik tillsammans med boende.

Mer bostadsforskning

 

ABB AB

Power Products
Power Products – kraftprodukter – är nyckelkomponenter för överföring och distribution av elektrisk energi. Divisionen har tillverkningsenheter för transformatorer, brytare, mättransformatorer, avledare och annan tillhörande utrustning. Divisionen erbjuder också tjänster för att säkerställa produkternas prestanda och förlänga deras livslängd. Divisionen är uppdelad i tre affärsenheter.

Power Systems
Divisionen Power Systems erbjuder nyckelfärdiga system och tjänster för kraftöverförings- och distributionsnät samt till kraftanläggningar. Ställverkslösningar och stationsautomation är viktiga områden, liksom FACTS (flexibla transmissionssystem för växelström), HVDC (högspänd likström) kraftkablar och system för att styra och övervaka nät. Inom kraftgenereringsområdet erbjuder divisionen instrumentering, styrning, övervakning och elektrifiering av kraftanläggningar. Divisionen är uppdelad i fyra affärsenheter.

Discrete Automation and Motion
Divisionen erbjuder produkter och lösningar som höjer produktivitet och energieffektivitet. Motorer, generatorer, frekvensomriktare, PLC-enheter (programmable logic controllers) och robotar driver, styr och åstadkommer rörelse i ett stort antal automationsapplikationer. Den ledande positionen inom vindkraftsgeneratorer och ett allt bredare erbjudande inom solkraftområdet kompletterar divisionens industriella fokus och drar nytta av bland annat gemensam teknik och säljkanaler.

Low Voltage Products
Divisionen Low Voltage Products tillverkar lågspänningsställverk, lågspänningsbrytare, övervakningsprodukter, kabeltillbehör, skyddskåpor och kabelsystem för att skydda människor, installationer och elektronisk utrustning från elektrisk överbelastning samt produkter och system för maskinsäkerhet.
Divisionen producerar också KNX-system som integrerar och automatiserar elinstallationer, ventilationssystem samt säkerhets- och datakommunikationssystem i fastigheter.

Process Automation
Divisionen förser kunder med produkter och lösningar för instrumentering, automation och optimering av industriella processer. Divisionens kunder är processindustrier såsom olje- och gasproducenter, kraftindustri, kemisk industri, läkemedels-, massa- och pappers-, metall- och mineralindustri, marin industri samt industri för turboladdare. Kundfördelarna är bland annat ökad anläggningsproduktivitet och energibesparingar.

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Vi ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare får hjälp att utveckla sin upphandlingsfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till kommuner och små- och medelstora företag.