Grönare, smartare, bättre

Grön BoStad Stockholm bidrar till gröna lösningar och minskad segregation

Aktuellt

Genväg till mer hållbara matvanor

Via Grön BoStad Stockholm har Enkla Kassen beräknat sin miljönytta. Enkla Kassens mat ger en klimatpåverkan på 0,5 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med svensk medeldiet som beräknas till 1,8 ton.

läs mer

Bostäder åt alla – hur ska det gå till?

För första gången på många år finns det tomma lägenheter i Stockholms län. Ändå råder det bostadsbrist i länets samtliga kommuner. De tomma lägenheterna matchar helt enkelt inte de bostadslösas behov och plånböcker.

läs mer

Kalender

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

Södertörnsmodellen bidrar till kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

Mer bostadsforskning

 

AlnoxKaldnes / Veolia Water Solutions and Technologies Sweden AB

AnoxKaldnes är ett högteknologiföretag med huvudinriktning mot biologisk vattenrening. Med ett för reningsbranschen unikt arbetssätt, att utgå från mikroorganismernas krav och möjligheter, har företaget sedan sin start skapat sig en stark position på marknaden. AnoxKaldnes har flera starka varumärken vilka förknippas med hög kunskap och spjutspetslösningar.

Företaget är unikt i sitt mikrobiologiska tänkande och utvecklar högteknologiska och skräddarsydda lösningar till kunder runt om i världen. Anox Kaldnes ingår i Veolia-koncernen.

För att öka vår tillgänglighet, och möta den efterfråga som finns på våra lösningar, är AnoxKaldnes representerade med bolag i Sverige, Norge, USA, Spanien och Australien samt med kontor i Kina och Ryssland. Vi är även stolta över att vår teknologi har installerats på mer än 400 vattenreningsanläggningar i 45 olika länder.

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Vi ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare får hjälp att utveckla sin upphandlingsfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till kommuner och små- och medelstora företag.