Grönare, smartare, bättre

Grön BoStad Stockholm bidrar till gröna lösningar och minskad segregation

Aktuellt

Genväg till mer hållbara matvanor

Via Grön BoStad Stockholm har Enkla Kassen beräknat sin miljönytta. Enkla Kassens mat ger en klimatpåverkan på 0,5 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med svensk medeldiet som beräknas till 1,8 ton.

läs mer

Bostäder åt alla – hur ska det gå till?

För första gången på många år finns det tomma lägenheter i Stockholms län. Ändå råder det bostadsbrist i länets samtliga kommuner. De tomma lägenheterna matchar helt enkelt inte de bostadslösas behov och plånböcker.

läs mer

Kalender

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

Södertörnsmodellen bidrar till kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

Mer bostadsforskning

 

Alfa Laval AB

MILJÖFOKUS FÖR KUNDERNAS OCH VÅRA EGNA PROCESSER
Under 125 år har Alfa Laval försett kunder med lösningar som hjälper dem att återanvända och skydda naturresurser som energi och vatten i industriella processer. Idag står hållbar utveckling högt på industriföretagens agendor. Alfa Laval utvecklar och förädlar kontinuerligt ”grön” teknologi, som stödjer satsningen på att minska energianvändning och CO2 utsläpp. Alfa Lavals kärnkompetenser inom värmeöverföring, separering och fluidhantering utnyttjas i ett stort antal industriella och miljöskyddande processer. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster samt erbjuda våra kunder en möjlighet att minska sina driftskostnader samtidigt som man förbättrar miljöprestandan.

VÄRMEVÄXLARE
Vi utökar ständigt temperatur– och tryckprogram för våra plattvärmeväxlare så att de kan ersätta mindre effektiva värmeöverföringstekniker.

SEPARERING OCH FILTRERING
Våra höghastighetsseparatorer, dekantercentrifuger och filter ger utmärkt separering och våra kunder får förbättrat utbyte, bättre återvinning, minskat avfall och lägre energiförbrukning.

FLUIDHANTERING
Genom god design och innovativa tillverkningstekniker strävar Alfa Laval ständigt efter att förbättra rengöring av de pumpar, ventiler och rör vi säljer. Detta säkerställer att ett minimum av rengöringsmedel behövs i en process och risken för förorening av produkten reduceras.

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Vi ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare får hjälp att utveckla sin upphandlingsfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till kommuner och små- och medelstora företag.