Grönare, smartare, bättre

Grön BoStad Stockholm bidrar till gröna lösningar och minskad segregation

Aktuellt

Genväg till mer hållbara matvanor

Via Grön BoStad Stockholm har Enkla Kassen beräknat sin miljönytta. Enkla Kassens mat ger en klimatpåverkan på 0,5 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med svensk medeldiet som beräknas till 1,8 ton.

läs mer

Bostäder åt alla – hur ska det gå till?

För första gången på många år finns det tomma lägenheter i Stockholms län. Ändå råder det bostadsbrist i länets samtliga kommuner. De tomma lägenheterna matchar helt enkelt inte de bostadslösas behov och plånböcker.

läs mer

Kalender

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

Södertörnsmodellen bidrar till kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

Mer bostadsforskning

 

Alnarp Cleanwater Technology

Alnarp Cleanwater Technology har utvecklat ett biologiskt, kretsloppsbaserat system ACT Natural™ för rening av enskilda avlopp. Systemet använder inga fällningskemikalier och har en unik slamnedbrytningsfunktion som säkerställer en minimal miljöpåverkan. Ett robust och lättskött system med låga driftskostnader som dessutom kan erbjuda 90% återvinning av livsviktigt fosfor. ACT Natural™ är långtidstestat av JTI (Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik) och klarar hög skyddsnivå.

ACT Natural™ är konstruerat för att i största möjliga mån efterlikna naturens eget sätt att rena människans avlopp. Detta innebär bl. a. att systemet inte kräver några tillsatser av kemikalier. Istället utnyttjar systemet naturliga mikroorganismer och vattenväxter.

ACT Natural™ kan anläggas för ett enda hushåll, men systemets komponenter kan också kombineras på ett optimalt sätt för att betjäna flera hushåll, på flera fastigheter. På så sätt kan kostnaden per hushåll effektivt reduceras.

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Vi ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare får hjälp att utveckla sin upphandlingsfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till kommuner och små- och medelstora företag.