Grönare, smartare, bättre

Grön BoStad Stockholm bidrar till gröna lösningar och minskad segregation

Aktuellt

After Work & Talk: Hur skapar vi hållbar arkitektur i ett digitalt samhälle?

SthlmConnection bjöd in på lättare mat och dryck och har ett spännande panelsamtal där Dr. Ivana Kildsgaard, artitekt och hållbarhetschef på Tengbom, Johan Genneby, Länsstyrelsen Stockholm och Grön BoStad Stockholm, och Sofia Sundström, VD och digital strateg på SthlmConnection, diskuterade arkitektur, hållbarhet och digalt på temat: Hur skapar vi arkitektur i ett digitalt samhälle? 

läs mer

Kalender

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

I KTH:s Live-in-Lab testas ny teknik tillsammans med boende.

Mer bostadsforskning

 

Bauer Watertechnology AB

Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandling energirenoverar* enkelt hela uppvärmningssystem och tappvattensystem som bevisligen efterhand uppnår lägre service-, underhålls- och energi-kostnader dessutom förlänger produkterna livslängden för hela vattensystemet och förebygger dyra rörrenoveringar. Efterhand uppnås mycket ekonomiska och långvariga tekniska besparingar.

5 ekonomiska och effektiva skäl för att välja Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandling på tappvattensystem, uppvärmningssystem och kylsystem

1. Längre livslängd på hela rörsystemet och alla ingående komponenter
2. Lägre energikostnader
3. Lägre service- och underhållskostnader
4. Lägre investeringskostnader
5. Bättre funktion för alla tekniska produkter

Dvs. ni får bevisligen pengar över till andra investeringar och lägre total-kostnader.

* kontakta referenser och se erfarenheter från Bauer Watertechnologys kunder.

Kom ihåg att Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandling är en ren underhållsåtgärd och som i ”Life Cycle Cost” betydelse innebär att det inte är en investering.

Det är sedvanligt underhåll med bäst möjliga och tillgängliga teknik.

Det ni gör är att ni underhåller hela ert vattensystem för en längre livslängd!

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Vi ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare får hjälp att utveckla sin upphandlingsfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till kommuner och små- och medelstora företag.