Grönare, smartare, bättre

Grön BoStad Stockholm bidrar till gröna lösningar och minskad segregation

Aktuellt

Grön träff för energiskt nätverk

Klimatsmart byggande var temat för en träff som nätverket FEGIS2 anordnade på KTH i samarbete med Grön BoStad Stockholm. KTH Live in Lab, Södertörnsmodellen och Gröna Solberga var några av programpunkterna.

läs mer

Pitch and match om klimatsmart resande

Cykelpool, bilpool eller leveranstjänster? Vad kan bostadsbolagen göra för att underlätta och uppmuntra klimatsmarta resor till och från sina bostadsområden? Kring den frågan möttes fastighetsägare och teknik- och tjänsteleverantörer vid ett seminarium med utrymme för speed dating.

läs mer

Kalender

Kommande evenemang

maj 22

Byggforum 2019

maj 22 @ 08:00 - 17:00
Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

I KTH:s Live-in-Lab testas ny teknik tillsammans med boende.

Mer bostadsforskning

 

Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB

Ahlqvist och Almqvist arkitekter har 25 år av erfarenhet av att leda och medverka i komplexa tvärfackliga utrednings-, planerings- och projekteringsuppdrag.

Ahlqvist och Almqvist arkitekters uppdrag omfattar allt från detaljplanering av bostäder, skolor och kontor till stadsplanering, landskapsplanering, trafik- och infrastrukturplanering. Förutom uppdrag i Sverige har arkitektfirman genomfört plan- och projekteringsuppdrag i England, Holland, Spanien, Polen och Kina.

Hållbara lösningar
I alla Ahlqvist och Almqvists arbeten strävar de efter största möjliga hållbarhet gällande sociala, ekonomiska och miljömässiga mål. Det är företagets erfarenhet och övertygelse att människans behov av trygghet och social gemenskap går att förena i ekonomiska lösningar med en modern, hållbar och nyskapande utformning. Ahlqvist och Almqvist har sedan 2003 ett miljöledningssystem och är anslutna till Stockholms Klimatpakt.

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Vi ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare får hjälp att utveckla sin upphandlingsfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till kommuner och små- och medelstora företag.