Grönare, smartare, bättre

Grön BoStad Stockholm bidrar till gröna lösningar och minskad segregation

Aktuellt

Genväg till mer hållbara matvanor

Via Grön BoStad Stockholm har Enkla Kassen beräknat sin miljönytta. Enkla Kassens mat ger en klimatpåverkan på 0,5 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med svensk medeldiet som beräknas till 1,8 ton.

läs mer

Bostäder åt alla – hur ska det gå till?

För första gången på många år finns det tomma lägenheter i Stockholms län. Ändå råder det bostadsbrist i länets samtliga kommuner. De tomma lägenheterna matchar helt enkelt inte de bostadslösas behov och plånböcker.

läs mer

Kalender

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

Södertörnsmodellen bidrar till kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

Mer bostadsforskning

 

ACC Glasrådgivare AB

ACC Glasrådgivare bistår som konsult inom glasbyggnation både när det gäller nybyggnation och renoveringar.

Genom expertkunskap hjälper de i första hand till med utredningar och projektering samt med att anpassa glaskonstruktion och materialval så att ett bra inomhusklimat kan uppnås. Andra funktionskrav som utreds och integreras är exempelvis, ljudreduktion, skalskydd, personsäkerhet och brandskydd. Företaget medverkar även i senare faser av byggnationen genom byggledning och besiktning.

Miljömässiga vinster

Vinsten i att ha väl avvägda glaskonstruktioner kan också räknas i minskad energiåtgång vilket i sin tur ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Den största energikostnaden genereras ofta av den avkylning som krävs av rum utsatta för mycket sol. I takt med att glaskonstruktioner blir allt populärare ökar också behovet av att hantera dess påverkan på miljön och inomhusklimatet samt energiåtgång. Med hjälp av ACC Glasrådgivares konsultation kan dessa faktorer förbättras.

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Vi ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare får hjälp att utveckla sin upphandlingsfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till kommuner och små- och medelstora företag.