Arenan

Grön BoStad Stockholm skapar tillfällen där aktörer i bostadssektorn kan mötas för att hantera utmaningar tillsammans. De tillfällena utgör Arenan.

Delprojektet Arenan leds av Länsstyrelsen Stockholm och ska skapa en mötesplats där olika aktörer kan lyfta fram visioner, diskutera synergier och målkonflikter. Målet att skapa en process för dialog och kommunikation mellan aktörer, inklusive en årlig återkommande konferens där aktörerna möts. Arenan är inte endast tänkt som ett enstaka evenemang utan också mobilisering, förankring och spridning av koldioxidsnålt byggande och renovering i Stockholmsregionen.

Arenan ska vara en plattform för att kunna diskutera hur och var vi bygger mest klimatsmart, utan ytterligare segregation. Arenan ska vara den kanal som kommunicerar de resultat som tas fram i övriga delprojekt i Grön BoStad Stockholm och gör det möjligt att länka samman andra projekt med Grön Bostad Stockholm.

Kontaktpersoner: Anna-Lena  Lövkvist Andersen anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se och Arivan Tutal, Arivan.tutal@lansstyrelsen.se