Arenan

Grön BoStad Stockholm skapar tillfällen där aktörer i bostadssektorn kan mötas för att hantera utmaningar tillsammans. De tillfällena utgör Arenan.

Delprojektet Arenan leds av Länsstyrelsen Stockholm och ska skapa en mötesplats där olika aktörer kan lyfta fram visioner, diskutera synergier och resonera kring målkonflikter. Dessa aktörer är kommuner, länsstyrelsen, landstinget, företag och akademiska institutioner och verksamheter. Mötesplatser kan vara konferenser, mässor, workshops och studiebesök. 

Mobilisering, förankring och spridningar av koldioxisnålt byggande och renovering i Stockholmsregionen är viktigt för Arenan – för att kunna diskutera hur och var Stockholm bygger mest klimatsmart, utan ytterligare segregation. Arenan ska vara den kanal som visar de resultat som tas fram i övriga delprojekt i Grön BoStad Stockholm och gör det möjligt att länka samman andra projekt.

Kontaktpersoner: Anna-Lena  Lövkvist Andersen anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se och Arivan Tutal, Arivan.tutal@lansstyrelsen.se

Resultat och rapporter