Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

Vill du arbeta tillsammans med andra beställare för erfarenhetsutbyte, utveckling och upphandling av lokala energilösningar? Energimyndigheten har gett Sustainable Innovation i uppdrag att koordinera starten av en ny beställargrupp med fokus på detta område. Vi hoppas...

Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

Vill du arbeta tillsammans med andra beställare för erfarenhetsutbyte, utveckling och upphandling av lokala energilösningar? Energimyndigheten har gett Sustainable Innovation i uppdrag att koordinera starten av en ny beställargrupp med fokus på detta område. Vi hoppas...

Utställning om välfärdselement i miljonprogrammets byggsystem

Ny utställning om välfärdselemet i miljonprogrammet Erik Stenberg, Grön BoStad Stockholms projektledare, har studerat miljonprogrammets historia i många år. Nu har han och Helena Westerlind (Doktorand, KTH Arkitektur) tillsammans med tre arkitekter och formgivare från...