Arkiv

Här hittar du rapporter, artiklar, bilder och annan dokumentation från Grön BoStad Stockholm

Aktiviteter

Erik Stenberg på KTH Campus 100

Grön BoStad Stockholms projektledare Erik Stenberg talade under KTH:s firande av Campus 100 år.Temat var miljonprogrammets historia och framtid.

läs mer

Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

Vill du arbeta tillsammans med andra beställare för erfarenhetsutbyte, utveckling och upphandling av lokala energilösningar? Energimyndigheten har gett Sustainable Innovation i uppdrag att koordinera starten av en ny beställargrupp med fokus på detta område. Vi hoppas att du vill vara med redan från starten!

läs mer

Byggsektorn efterlyser ny kompetens och ökad mångfald

Byggsektorn efterlyser ny kompetens och ökad mångfald Seminarium om kompetensförsörjning 23 november Rekryteringsbehovet inom byggsektorn är rekordstort. Under de närmaste åren ska Stockholmregionen öka sitt bostadsbyggande kraftigt och samtidigt ta hand om det...

läs mer

Grön BoStad Stockholm på Plattformsdagarna 2017

Möt Grön BoStad Stockholm på årets plattformsdagar 6-7 december på Eriksbersghallen i Göteborg Ny politik för levande städer – hur vill du bidra? Plattformen för hållbar stadsutveckling är ett gemensamt uppdrag som regeringen har gett Boverket, Energimyndigheten,...

läs mer

Sök stöd för verifiering av produkter och tjänster

Finansiering för verifiering av produkter och tjänster inom hållbart boende Stödet är på max 150 000 kr per företag och finansierar arvodet för den organisation som utför verifieringen, samt omkostnader kopplade till projektet. Stödet kan inte användas för...

läs mer

Rapporter