Arkiv

Här hittar du rapporter, artiklar, bilder och annan dokumentation från Grön BoStad Stockholm

Aktiviteter

Rundabordsamtal om digitaliseringens möjligheter

Lili André, KTH, (till höger), ledde samtalet kring digitalisering Digitalisering, hållbarhet och tillväxt i fastighetssektornGrön BoStad Stockholm arrangerade 15 mars ett rundabordssamtal om digitaliseringens möjligheter i fastighetssektorn....

läs mer

The Good Show

På onsdag 13 mars blir det talkshow om Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Grön BoStad Stockholms projektledare Erik Stenberg, bloggaren och författaren Flora Wiström gästar programmet tillsammans med Paul Alarcon, hållbarhetschef Stockholm stad.

läs mer

Erik Stenberg: Fri hyresättning löser inte knäckfrågan

Grön BoStad Stockholms projektledare Erik Stenberg i Expressen om regeringens öppnande för fri hyresättning.En av punkterna i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är att reformera hyresmodellen. De vill se...

läs mer

Så kan tillfälliga boenden göras mer hållbara

Hur ser samhällets beredskap ut för att möta behov av tillfälliga boendelösningar för olika målgrupper? Hur kan vi säkra kvaliteten och hållbarheten i det som byggs? Det var ett par av de många frågor som deltagarna i en workshop nyligen diskuterade på Open Lab på KTH.

läs mer

Grön BoStad Stockholm förlängs

Grön BoStad Stockholm beviljas ytterligare 15 miljoner kronor Aktörerna inom Strukturfondspartnerskapet Stockholm har beslutat att investera ytterligare 15 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond i Grön BoStad Stockholm. –...

läs mer

Rapporter