The Good Show

The Good Show

Talkshow om hållbara städer och samhällen!  Grönare, smartare och bättre. Grön BoStad Stockholm arbetar för hållbar stadsutveckling, minskad segregation och övergång till koldioxidsnål ekonomi med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Samverkansparter är...

Så kan tillfälliga boenden göras mer hållbara

Så kan tillfälliga boenden göras mer hållbara Hur ser samhällets beredskap ut för att möta behov av tillfälliga boendelösningar för olika målgrupper? Hur kan vi säkra kvaliteten och hållbarheten i det som byggs? Det var ett par av de många frågor som deltagarna i en...

Seminarium om bostadsbristen i Stockholm

Bostadsbristen i Stockholms län – vilka är de faktiska behoven och vilka åtgärder krävs? 22 000 nya bostäder behövs varje år enligt prognoser. Men den siffran säger väldigt lite om vilka bostäder det är som verkligen behövs. Den 8 november arrangerade Stockholms...

Almedalsveckan 2018

Bostaden och klimatet -Afternoon Tea på Almedalsveckan BoStaden och klimatet – vad tycker du? Grön BoStad Stockholm bjöd på afternoon tea ombord på Teaterskeppet i Visby hamn, onsdagen 4 juli under Almedalsveckan. Diskussionen inleddes med en presentation från...

Järva politikervecka 2018

Hållbara möten i vimlet i Järva Syftet med politikerveckan i Järva är att minska avståndet mellan politiker och medborgare. Vissa besökare fick möjlighet att rita sina drömbostäder, och prata med Arivan Tutal från Länsstyrelsen Stockholm. För första gången deltog...