Rundabordsamtal om digitaliseringens möjligheter

Rundabordsamtal om digitaliseringens möjligheter

Lili André, KTH, (till höger), ledde samtalet kring digitalisering Digitalisering, hållbarhet och tillväxt i fastighetssektornGrön BoStad Stockholm arrangerade 15 mars ett rundabordssamtal om digitaliseringens möjligheter i fastighetssektorn. Dagen inleddes med en...
The Good Show

The Good Show

På onsdag 13 mars blir det talkshow om Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Grön BoStad Stockholms projektledare Erik Stenberg, bloggaren och författaren Flora Wiström gästar programmet tillsammans med Paul Alarcon, hållbarhetschef Stockholm stad.

Fullsatt på Sustaintech Venture Day

Fullsatt på Sustaintech Venture Day

14 februari 2019 anordnade Sting, Stockholm Innovation and Growth, en heldag för investerare i sustaintech, med stöd från Grön BoStad Stockholm.

Så kan tillfälliga boenden göras mer hållbara

Hur ser samhällets beredskap ut för att möta behov av tillfälliga boendelösningar för olika målgrupper? Hur kan vi säkra kvaliteten och hållbarheten i det som byggs? Det var ett par av de många frågor som deltagarna i en workshop nyligen diskuterade på Open Lab på KTH.

Seminarium om bostadsbristen i Stockholm

Den 8 november arrangerade Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholm och Grön BoStad Stockholm ett gemensamt seminarium med workshop.