Indikatorer för hållbarhet i Storstockholm

Rapporten ”Översikt av indikatorer för hållbart boende” inventerar en mängd hållbarhetsindikatorer som används i Stockholmsregionen, som underlag för diskussion och vidareutveckling.

Almedalsveckan 2018

Bostaden och klimatet -Afternoon Tea på Almedalsveckan BoStaden och klimatet – vad tycker du? Grön BoStad Stockholm bjöd på afternoon tea ombord på Teaterskeppet i Visby hamn, onsdagen 4 juli under Almedalsveckan. Diskussionen inleddes med en presentation från...

Järva politikervecka 2018

GrönBoStad Stockholm deltog fyra dagar på politikerveckan i Järva 2018. Besökare pratade om hur Stockholm kan bli en grönare, smartare och bättre stad att leva i.

Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa: öppet hus med Grön BoStad Stockholm och Sverige Bygger Nytt Dagen var upplagd som ett svarsletarspel där besökare fick ta sig mellan stationer och ställa frågor om hur projekten jobbar. 9 maj deltog Grön BoStad Stockholm, tillsammans med Sverige Bygger...

Grön BoStad Stockholm på Plattformsdagarna 2017

Möt Grön BoStad Stockholm på årets plattformsdagar 6-7 december på Eriksbersghallen i Göteborg Ny politik för levande städer – hur vill du bidra? Plattformen för hållbar stadsutveckling är ett gemensamt uppdrag som regeringen har gett Boverket, Energimyndigheten,...