Rundabordsamtal om digitaliseringens möjligheter

Rundabordsamtal om digitaliseringens möjligheter

Digitalisering, hållbarhet och tillväxt i fastighetssektorn Grön BoStad Stockholm arrangerade 25 mars ett rundabordssamtal om digitaliseringens möjligheter i fastighetssektorn. Dagen inleddes med en presentation av forskning i ämnet och i det stöd som Sustainable...

Byggsektorn efterlyser ny kompetens och ökad mångfald

Byggsektorn efterlyser ny kompetens och ökad mångfald Seminarium om kompetensförsörjning 23 november Rekryteringsbehovet inom byggsektorn är rekordstort. Under de närmaste åren ska Stockholmregionen öka sitt bostadsbyggande kraftigt och samtidigt ta hand om det...

Kompetens, rekrytering och karriärvägar i byggsektorn

Välkommen till ett seminarium om rekrytering och kompetensförsörjning i byggindustrin. Tillsammans med våra sakkunniga kommer vi diskutera våra gemensamma utmaningar med att hitta rätt personal. Tid: On 2017-11-22 kl 10.00 – 15.30 Plats: Teknikringen 10B, plan 2...