The Good Show

The Good Show

Talkshow om hållbara städer och samhällen!  Grönare, smartare och bättre. Grön BoStad Stockholm arbetar för hållbar stadsutveckling, minskad segregation och övergång till koldioxidsnål ekonomi med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Samverkansparter är...
Fullsatt på Sustaintech Venture Day

Fullsatt på Sustaintech Venture Day

Dagen öppnades av Marie Wall, Startupansvarig på näringslivsdepartementet, Anna Olin Kardell, moderator, och Boel Swartling, Projekledare för Sweden Sustaintech Venture Day Sweden Sustaintech Venture Day 14 februari 2019 anordnade Sting, Stockholm Innovation and...

Järva politikervecka 2018

Hållbara möten i vimlet i Järva Syftet med politikerveckan i Järva är att minska avståndet mellan politiker och medborgare. Vissa besökare fick möjlighet att rita sina drömbostäder, och prata med Arivan Tutal från Länsstyrelsen Stockholm. För första gången deltog...
Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa: öppet hus med Grön BoStad Stockholm och Sverige Bygger Nytt Dagen var upplagd som ett svarsletarspel där besökare fick ta sig mellan stationer och ställa frågor om hur projekten jobbar. 9 maj deltog Grön BoStad Stockholm, tillsammans med Sverige Bygger...